kl800.com省心范文网

2014届高三暑假考试前40名成绩(文理科_图文

2014届高三暑假考试前40名成绩(理) 班级 座号 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 文综 总分 段名 3 3 刘铮婷 116 150 126 85 74 83 242 634 1 4 2 王含颖 115 140 132 88 77 82 247 634 1 5 1 陈迪 115 144 132 77 80 86 243 634 1 6 1 林子晗 109 146 130 82 85 76 243 628 4 5 6 柳力玮 117 141 119 82 83 83 248 625 5 5 2 曾钰桐 123 131 122 85 77 86 248 624 6 2 1 陈洁 116 139 123 80 84 81 245 623 7 3 1 黄依琳 110 136 128 79 87 81 247 621 8 1 4 骆安迪 115 138 125 88 81 72 241 619 9 5 4 金雨涵 97 146 132 83 84 76 243 618 10 6 2 王馨怡 106 142 131 79 78 82 239 618 10 2 4 苏梦怡 117 120 133 86 78 81 245 615 12 1 6 张蔚文 104 120 138 84 81 81 246 608 13 4 3 曹志文 113 140 122 77 79 77 233 608 13 3 4 蔡钊鑫 116 140 112 79 76 81 236 604 15 5 13 骆冰艺 112 146 129 74 70 71 215 602 16 1 1 陈颖梅 114 122 122 82 79 82 243 601 17 2 3 薛炜 109 131 113 87 75 83 245 598 18 2 6 杨晓珊 111 126 120 80 82 79 241 598 18 6 3 陈昭 110 127 123 71 78 88 237 597 20 3 8 林逸航 108 136 124 75 77 76 228 596 21 3 6 许臻绵 108 131 126 84 66 80 230 595 22 3 12 魏舒媛 111 114 124 83 77 85 245 594 23 1 2 吴若凡 115 120 122 84 80 72 236 593 24 4 4 周培玲 116 137 118 72 76 74 222 593 24 1 54 吕欣欣 101 124 125 79 85 78 242 592 26 2 9 张毅斌 121 132 121 81 78 59 218 592 26 3 5 吴恺凡 101 120 128 85 78 80 243 592 26 6 19 高宇晴 119 116 127 76 76 78 230 592 26 5 9 汪怡 115 121 120 79 78 77 234 590 30 1 15 陈雨童 115 120 122 77 69 86 232 589 31 1 3 林晴榆 98 114 123 86 81 86 253 588 32 6 4 郭晶晶 111 122 119 76 81 79 236 588 32 6 26 谢侯曦 112 133 109 87 77 69 233 587 34 4 6 赵冠南 106 126 120 80 77 77 234 586 35 2 2 陈翎 114 111 124 82 77 77 236 585 36 3 7 洪雅琳 114 126 106 75 80 84 239 585 36 5 3 薛勋月 112 115 140 79 69 68 216 583 38 1 5 陈萌艳 111 123 117 84 72 74 230 581 39 5 11 刘星驰 116 134 107 68 77 79 224 581 39

2014届高三暑假考试前40名成绩(理) 班级 座号 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 14 1 杨琳颖 120 138 139 93 96 88 7 4 何伟堃 101 146 136 100 94 91 10 2 汪昕 115 134 139 93 90 89 7 1 潘文雅 119 137 126 96 92 86 8 1 张昊文 114 121 139 91 94 94 9 1 黄亦昕 107 128 129 100 98 89 13 1 张靖宇 118 118 138 98 93 82 11 4 黄璐曼 112 115 139 99 91 86 10 1 刘彬鸿 111 135 127 92 95 76 12 1 苏航 111 124 130 97 92 82 9 10 林琳 113 135 121 94 87 84 11 8 李耀翰 111 126 127 98 90 82 13 5 吴宇峰 106 138 115 94 98 83 11 1 林雅婷 108 127 130 90 86 87 14 2 谢嘉璐 100 129 131 94 92 82 10 7 杜伊涵 110 124 131 96 85 81 8 3 魏春萍 112 118 120 99 89 88 7 2 陈添印 104 126 132 97 87 79 7 8 吴子豪 107 133 123 97 92 73 13 2 赖泽华 104 138 121 95 79 85 9 2 曾冠鸣 105 120 131 88 91 86 9 9 周华桢 111 120 121 90 93 86 10 10 林晓阳 104 121 129 93 86 87 11 3 杨昊 115 119 127 89 90 80 9 5 方宁 110 124 127 83 93 82 9 4 黄逸君 100 118 131 92 86 91 13 6 陈幸葆 110 118 133 82 93 78 14 8 黄梓萌 101 115 130 87 93 88 7 6 张炉棋 111 97 132 96 96 80 13 15 魏诗晨 114 128 116 94 84 76 9 3 洪林杰 95 129 114 97 94 82 9 7 杜俊杰 102 124 115 94 92 83 10 6 施瑶 108 119 116 87 93 87 10 12 潘令梓 114 129 112 94 84 77 13 13 吴煜伟 92 127 123 91 93 83 8 7 谢炯烨 107 126 116 87 93 79 9 21 杜鑫 92 111 122 100 99 84 12 8 洪凯强 100 127 120 88 95 75 13 11 曾一恒 110 108 127 93 92 75 14 27 苏少由 103 122 124 87 91 78

理综 总分 段名 277 674 1 285 668 2 272 660 3 274 656 4 279 653 5 287 651 6 273 647 7 276 642 8 263 636 9 271 636 9 265 634 11 270 634 11 275 634 11 263 628 14 268 628 14 262 627 16 276 626 17 263 625 18 262 625 18 259 622 20 265 621 21 269 621 21 266 620 23 259 620 23 258 619 25 269 618 26 253 614 27 268 614 27 272 612 29 254 612 29 273 611 31 269 610 32 267 610 32 255 610 32 267 609 35 259 608 36 283 608 36 258 605 38 260 605 38 256 605 38


2014届高三暑假考试前40名成绩(文理科_图文.xls

2014届高三暑假考试前40名成绩(文理科 - 2014届高三暑假考试前40名成

高三理科期末考试成绩_图文.xls

高三理科期末考试成绩_高三理化生_理化生_高中教育_教育专区。高三年级理科期中.

2014届高三第二次月考总成绩_图文.xls

2014届高三第二次月考理科成绩班别 1 1 1 1 1...陈文尉 陈仲秋 余统华 王明琪 陆昭劲 陈伟文 ...40 23 37 55 20 27 22 5 23 65 86 54 47 ...

高三校第五次模拟考试成绩登成绩(理科)_图文.xls

高三校第五次模拟考试成绩成绩(理科) - 化隆四中2014届高三校第四次联考成绩表(理科) 会考证号 11970430072 11970430085 10910130368 119704300...

2014届高三文高考学生成绩及质量分析.xls

2014届高三文高考学生成绩及质量分析_语文_高中教育_教育专区。2014届崇义中学 ...前 考试 前10 前20 前30 前40 前50 前66 前70 前80 前90 100 人数 58...

龙岩一中2014届高三高考成绩(理科)登记表_图文.xls

龙岩一中2014届高三高考成绩(理科)登记表班名 序号 学号 1 1 G1141010001 1 ...2014年4月高三二模考试文... 暂无评价 4页 免费 龙岩一中2014届高考模拟.....

我们的榜样---2014年全国高考状元总汇剖析_图文.doc

2014 年北京高考---理科状元 花落北师大[微博]二附中,刘倩莹 以分数 719 分夺得北京高考理科第一名, 其中,语 文成绩为 137 分、数学为 148 分...

清远市2014届高三第一学期期末调研考试(理数)_图文.doc

清远市2014届高三第一学期期末调研考试(理数) - 清远市 2014 届高三第一学期期末调研考试 数学(理科) 第Ⅰ卷(选择题,共 40 分) 一、选择题:本大题共 8 ...

...中学2014届高三上学期期中考试数学模拟试题(理科)_....doc

重点中学2014届高三上学期期中考试数学模拟试题(理科)...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 成绩 三、解答...现约定比赛规则如下:两名选手比赛 ,每局胜者得 ...

2014届高三语文第一课_图文.ppt

2014届高三语文第一课_语文_高中教育_教育专区。你...2.暑假补课期间复习内容以“初中文言文必背33篇” ...那时他的语文每次考试 成绩总是在100110分之间...

2014届高三11班第一次月考成绩分析、总结月考总结班会_....ppt

2014届高三11班第一次月考成绩分析、总结月考总结班会__主题班会_高考_高中

2014届高三省质检家长会_图文.ppt

龙岩一中2014届高三 省质检家长会发言提纲 2014.04.20 一、省质检成绩的通报 ...2.考试的结果 (1)文科有优势明显。市前10名中我 校同学占 6 名,2-6,9)...

2013-2014学年度第一学期初高三期中考试成绩汇报_图文.ppt

2013-2014学年度第一学期初高三期中考试成绩汇报_语文_高中教育_教育专区。2013-...2010-2013北京高考难度分析 2010 2011 2012 2013 文科理科 0.56 0....

2014届高三第一次模拟考试理科数学试卷.doc

2014届高三第一次模拟考试理科数学试卷 - 2014 届高三第一次模拟考试 理科数学试卷 满分:150 分 量:120 分钟 一、选择题(5 分 ? 8=40 分) 1、若 i ...

山东省淄博市2014届高三复习阶段性诊断考试 理科数学 W....doc

山东省淄博市2014届高三复习阶段性诊断考试 理科数学...考试 120 分钟.考试结束后,将本试卷和答题 卡...现随机抽取 20 名学生的测试成绩, 如下表所示 (不...

2014届高三百日誓师精彩挑战书集锦_图文.doc

下次考试中,前十名比 2 班多一名,前 20 多 2 名,班级前十名平均分比 2...万事如意!祝各位同学在高考取得辉煌成绩! 高三(8)班全体师生 2014 年 2 月 ...

一模考试成绩分析报告.doc

强化信心 深化研究 优化状态 2015 届高三年级第一次模拟考试成绩分析报告高三年级...理科 1 班学生原始构成优于文科 1 班, 现位于文理年级前 50 名的学 生共有...

新高三暑假学习计划.doc

进入新学之前,一定要充分利用这个暑假,调整自己的...根据上下午时间段对文理科的接受情况进行科学安排。...面对高三密集的测验和模考,一些成绩不理想的学生还会...

2017届临沂高三一模考试成绩统计(理科).doc

2017届临沂高三一模考试成绩统计(理科) - 奋进变革共赢 2017 2017 届高三一模考试成绩统计(理科) 语文 最高分 平均分 模拟一本线(前 7081 名) 模拟二本线(前...

2014年暑假白银教师培训课件_图文.ppt

2014年暑假白银教师培训课件_高三英语_英语_高中教育...文科应考 生何明亮以608分的优异成绩双双摘取全县...有7人进入 全县理科前 10 名,分别为第 1 、 4...