kl800.com省心范文网

12中高二会考成绩

考号 080306110001 080306110002 080306110003 080306110004 080306110005 080306110006 080306110007 080306110008 080306110009 080306110010 080306110011 080306110012 080306110013 080306110014 080306110015 080306110016 080306110017 080306110018 080306110019 080306110020 080306110021 080306110022 080306110023 080306110024 080306110025 080306110026 080306110027 080306110028 080306110029 080306110030 080306110031 080306110032 080306110033 080306110034 080306110035 080306110036 080306110037 080306110038 080306110039 080306110040 080306110041 080306110042 080306110043 080306110044 080306110045 080306110046

姓名 朱斌丽 周徐艳 杨锋 潘文良 陈婷婷 何赛丹 刘海滨 林孙杰 陈振宇 王晨朋 林程 池帆帆 朱齐聪 黄路瑶 张伊丽 叶跃迪 林纯纯 何陈萍 单晓耀 陈嫦嫦 李丽慧 朱蓓蕾 朱璋玮 孙建学 邵崇正 陈黑龙 陈民利 李加彪 朱丽丽 李快快 陈耀圆 陈卡妮 黄若苗 潘莎莎 苏孙强 李银朋 叶孙权 李益涨 高峰 杨崇达 缪建浩 郑念 叶琛 黄梦梦 李孙武 潘志敏

历史 B A C A B C B C B E C C B C B C C P C C P P C C P E P C C C C C B C C B P P C C C C C A C

地理 C C C B C C B C C C C C C C C P C C C P C C C C C C C C C C C C C C C C C P C C C C C B C

信息技术 B B C C C C C C C C B C C B C C C C B C C B B B C E C B C B C C C B B B C C A B A B A B C

政治 B A C A B C B B C E B B B B B C A B B A B C C C C

生物 C C E B B C B B C E C C C C C C C B C C E C C C C

通用技术 B A C C C C B C B C B B C B C B C A B B C B B B B

A B C B A B C C B C C C E C B C C C

B B C B C C C C C E C C C C C C E

B B B C C B C B C C C A B C B A C C

080306110047 080306110048 080306110049 080306110050 080306110051 080306110052 080306110053 080306110054 080306110055 080306110056 080306110057 080306110058 080306110059 080306110060 080306110061 080306110062 080306110063 080306110064 080306110065 080306110066 080306110067 080306110068 080306110069 080306110070 080306110071 080306110072 080306110073 080306110074 080306110075 080306110076 080306110077 080306110078 080306110079 080306110080 080306110081 080306110082 080306110083 080306110084 080306110085 080306110086 080306110087 080306110088 080306110089 080306110090 080306110091 080306110092 080306110093

吕俞璋 陈孝孟 翁建瓯 叶金杰 徐博如 陈中静 鲍娇娇 周娟娟 陈光泽 陈俊义 汤萌萌 潘育舞 张达利 金鑫鑫 李新新 陈怡怡 潘望新 朱志敏 陈明鹏 叶苏靖 毛丽晓 陈徐央 杨达利 王信朋 金莉莉 高晶晶 厉强 朱阳青 邹建新 肖晓克 金立 卢芳芳 陈帅男 潘龙 郑聪聪 杨莱莱 林晓东 谢明浩 陈渊 罗勇 徐静 李梦妮 许建远 应祥武 朱剑翔 朱选杰 林孙进

C B C C C C P P E C C C C C C C B B C C C A C C C B C B C P C C B C C C C C C C C C C C C C C

C C C C C P C C C C C C C C C C C C C C C B C B C C C C B C C C C P C C C C C P P C C P C C C

B B C C B C C B C C C C B C C C A C C A C B B C B B B B C C B C A C C A B C C B C B B C B C C

C C B C B C C C C E B C B B B C E B C C B C C C A C C C C C C C C C C C C C B A C C C C C

C B C C C E C C E C C C C B B C C C C C C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

E A C C C E B C B C C B C B C C A C C C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C C A C C C C

080306110094 080306110095 080306110096 080306110097 080306110098 080306110099 080306110100 080306110101 080306110102 080306110103 080306110104 080306110105 080306110106 080306110107 080306110108 080306110109 080306110110 080306110111 080306110112 080306110113 080306110114 080306110115 080306110116 080306110117 080306110118 080306110119 080306110120 080306110121 080306110122 080306110123 080306110124 080306110125 080306110126 080306110127 080306110128 080306110129 080306110130 080306110131 080306110132 080306110133 080306110134 080306110135 080306110136 080306110137 080306110138 080306110139 080306110140

潘建蒙 王娟 张若曼 陈晓龙 金选雷 吴依惠 金京京 魏俞凯 李安达 林志博 胡鹏杰 潘志朋 王疆 周胡洁 谢双燕 刘辉亮 徐根众 叶盈盈 陈晶晶 黄松洁 郑超 徐瑞达 李晓丹 邹凡凡 胡文俊 潘鹏 王双燕 郑子芳 金鑫凯 郑鹏 张温苗 邵晓芳 蒋经纬 徐法 夏洁贤 李玉祥 虞孙策 戴黛 刘忠讲 潘明庆 李佩佩 卢娟娟 董鹏翊 陈瑞伟 王武 麻世胤 滕红芳

C B C B C C C C C E C C B C C C C C P A C C C C C C C P C C C C C C C C C C C C C C P C C C

C A C C C C C P C C C B B C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C B P C C C C C P P C C

C B C C A A C C A C C C B B C A B C C A B B C C B C C C C A B A A C B C B B B A C C B C B B C

C C B C C C B B C C C C C C C B C C B C B A C B B B A B C C C B C C C C B B A C E C C

C B C C C C C C C C C E C C C C E C C C C C C A C C C B C C C C C B C C B C C B E C E

B B B C C C C C C B A C B A B C C A A E C B C A C A C B B A B C C B C A A C C C C C C

080306110141 080306110142 080306110143 080306110144 080306110145 080306110146 080306110147 080306110148 080306110149 080306110150 080306110151 080306110152 080306110153 080306110154 080306110155 080306110156 080306110157 080306110158 080306110159 080306110160 080306110161 080306110162 080306110163 080306110164 080306110165 080306110166 080306110167 080306110168 080306110169 080306110170 080306110171 080306110172 080306110173 080306110174 080306110175 080306110176 080306110177 080306110178 080306110179 080306110180 080306110181 080306110182 080306110183 080306110184 080306110185 080306110186 080306110187

周楠 高鹏宇 杨纯达 陈晓 徐静静 陈建建 朱亚雄 戴程达 黄成梁 黄相鹏 王蓉 滕柯远 王西西 刘海聪 柯孙成 林奔驰 李若莉 谷丽丽 林杰凯 邵忠海 黄敏敏 陈月晓 季赛艳 金蕴仪 李豺 吴恩鹏 胡秋检 叶雪旺 李欢乐 陈园园 刘陈建 陈聪聪 林筱惠 陈能静 翁安庆 孙金成 汪驰 柯翱翔 杨茫茫 单坤 厉东旭 邵晓雷 胡晓乐 胡黎娜 麻慧洁 李乐豪 陈亮

P C C C C C P P E C C C C C C C B C C B B C C C P B C C C P C B C B B C C P P C P C C C C B B

E P C C C C P C C C C P C C P C C P C B C C C C C C C C C C C C C C C C C P P P P C C P P B A

C C B C P C B C C A B C B B C A A C C B B C A A B B C B C B B C A B C C A C C C P P P C C C A

C C C C C B E B B B B E B B B C B B B B B C C C B E C C C C B B C B B B C C C C C A A

C C C C C C E C C C B C C C C C C C B C C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C C C B

C E C C B C C C B C C C C B C C C C B C B A A B A C C C A C B A C C A C C C C C C C A

080306110188 080306110189 080306110190 080306110191 080306110192 080306110193 080306110194 080306110195 080306110196 080306110197 080306110198 080306110199 080306110200 080306110201 080306110202 080306110203 080306110204 080306110205 080306110206 080306110207 080306110208 080306110209 080306110210 080306110211 080306110212 080306110213 080306110214 080306110215 080306110216 080306110217 080306110218 080306110219 080306110220 080306110221 080306110222 080306110223 080306110224 080306110225 080306110226 080306110227 080306110228 080306110229 080306110230 080306110231 080306110232 080306110233 080306110234

刘思思 汪颖颖 包丹其 麻梦帆 周超豪 廖炯彬 麻斌鹏 黄方算 王利明 王豪杰 卢鲜艳 潘丹妮 李森森 邵崇川 王千千 朱蒙蒙 谷周鹏 李海鹏 杨斌斌 蒋陈才 陈丽蒙 朱程程 胡理温 邵登超 何李蓓 叶梦婷 陈光强 章勃 张晓芳 王丹丹 黄方奇 郑亦夫 瞿翔鹏 胡华峰 谢晓晓 徐芬芬 潘教强 胡乐杰 王若诗 朱冰湖 徐长忠 徐贤聪 朱国财 郑琼波 吴郑霞 何翔翔 林盛彬

C C C C C C C C B C C C A B C C B C C C P P C A A C P C C C P C A B C B C B P C C A C B P B

C P C C C P C C C C C C A C C C B B C C C C B A C C C C C C C C C C C C B C C C C B C C C C

C C C C B C C C C C A C C C A C B C C C C C A B C B B C C B C C A B C C C A C C C B B A B C

C B C B C C B B C B C B C B B A B C C C B C B B B E C A B C C C C B B C B A B B B C C E

C C C C C C C C E C C C C C C C C C E C C C C C C E C C E C C C C C C C C C C C C B C C

B A C C C C C E C B B B B B B B C C E C B B C E C E C A A C C C C B B C B C C B C C C C

080306110235 080306110236 080306110237 080306110238 080306110239 080306110240 080306110241 080306110242 080306110243 080306110244 080306110245 080306110246 080306110247 080306110248 080306110249 080306110250 080306110251 080306110252 080306110253 080306110254 080306110255 080306110256 080306110257 080306110258 080306110259 080306110260 080306110261 080306110262 080306110263 080306110264 080306110265 080306110266 080306110267 080306110268 080306110269 080306110270 080306110271 080306110272 080306110273 080306110274 080306110275 080306110276 080306110277 080306110278 080306110279 080306110280 080306110281

朱亮凯 金真建 叶伟峰 王静静 张婕 金李乾 黄士特 黄胡静 李莹莹 王伟 汪立新 林千亨 谢益杰 高存林 胡明毅 周建 郑福尧 周茜茜 朱燕 虞永强 胡耀杰 王晓洁 王卉卉 徐浩哲 邵胜利 杨丽君 陈靖 朱则呈 金熙森 徐铭遥 柯海秋 胡孙雷 骆孙毅 周海彬 叶茂伟 黄孙勇 邵良鹏 王伟强 汪海丽 朱快快 郑孙宅 金可真 王崇 杨翔 李思思 李曼曼 徐陈忠

P B C C C C C C C P P C P C C C C B C A C A E B C C C P C C A A B C C C A C C C C A A C C -

P C C C C C P P C C P C C P C P C C P C C C P P P P P C C P C C C C C C C C B C C A B C C -

C C B A C C C C C B B P C A B C C C C B B B C B B C A C B C C C C C C C C C C A A B B B C C -

B C C C C C E C B C C C C B B C C B C B C B B B E B C B C C C C B B C B B C B B C A A C C

C C C C C C C C C C E C E C C C C C C B E C C C C C C C C C C B C C E C C E C C A B C C C

C A C B C C C C B C C A C C A C C B C B A C C B C C C B C B C C C C C B C B A C B B B B B

080306110282 080306110283 080306110284 080306110285 080306110286 080306110287 080306110288 080306110289 080306110290 080306110291 080306110292 080306110293 080306110294 080306110295 080306110296 080306110297 080306110298 080306110299 080306110300 080306110301 080306110302 080306110303 080306110304 080306110305 080306110306 080306110307 080306110308 080306110309 080306110310 080306110311 080306110312 080306110313 080306110314 080306110315 080306110316 080306110317 080306110318 080306110319 080306110320 080306110321

潘超俊 潘玉娇 汪庆忠 刘舒雅 叶杜珍 李巍 朱娜 金微微 徐帆 吴椿楦 王磊 刘传坤 李园园 金蒙 徐祖武 汪涛 周志达 叶成龙 周奇力 邵奇武 陈赛跃 周达 谷锋 郑新新 郑文强 陈文杰 潘教武 叶晨辉 夏明杰 翁建益 卢超 陈通 叶文豪 姚特 陈孝存 潘泽杰 叶伟阳 邵哲聪 杨文翔 李盛武

B C C P C C C C C C C A C C C C C C C C C C B C C C C C C C C E E E C C C

C C C C C P P P C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E E C C P C

C A C B C B B B B C C C C C B B B B A B A A A B B C C C A C B E E E C C B

C C B B B C A B C C C C B A C C C C C C C C C E C C C B E C C E B E C A -

E C C C C E C C C C B C C C B B B E C C C C B C B C E C C C E E C E C C -

C C B B C C C C B C A C B C C C C B C C C C B B C C C E C C C C C E E C -

英语 C P C C B C P C C E P C C C C C C C C C C P P E P C C C C B C C C C P P C C E C B C C C

物理 C P P C P C C C C P C P C P C P P C P C P P P C P E P P P C C C C C C C C C P C C C C C

化学 B C C C C C C C C E E C C C C C C C C C C C C C E C C C C C C C C C C P C C C C C C B P

语文

数学

自选综合

P P E P C P P P P P C C P C C C C C E C P C P P C C P P E P P C C E P P P P P P P C E E P E P

C B C C C P P P P P E C C C C B E C E E C C P C C C C P C P P P C E P C C C C P P P C P P P P

P B C C C P C C P C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E P C C P C C C C C C C C P P P C C

P C C P C P P E E P P P E C C C P P C P P C C C P C C P C B B B C P C C E E C C C P P P E C

C C P C C P P C P E E C C C C B C C C C C E C C C C P C C B C C C C P C C C C C C C P P E P

P C C C C C P C P C E C C P C C C C C C C C C C C C C C P B C C C C C C C C C C C P P C E P

P P P C C E C P P C P P C C C C P C C C C C P C C P C P C C P C C C C C C C B P C C E P C C C

P P C C C P C P C C P C P C P P C P P B C C P P C C P P P E P P C P C C P P C P C C E P C C C

C C C E C C P C C P C C P C C C C C C C C C C C C C P C C P C P P P C C C P P P C P E C C C C

C C B B P P C C P P B B C C B C C C C P P C C C B C C B B C C P P C P C C C C P C P C C

C P P P P C C P P P P C C P C C C P P C E C B B C C C C C C E P C C C C B C C C C B C C

C P P C P E C C C C P C C C C C C C C C C P C C E C C C C C C P P C C C B C C C C B C C

C C C C C C E P P C P E C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C C C C P C C C P C B C C

C P C C C C P C C P P P C E C C P E E C C C E P C P P C C C C C C C C B C P C C C B B P P

C E C C C C C P P C C C C C C E C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C C

P C C C B C C C C P P P C B P C C C P C C B C P P C P C C C C C P E E B C P

P C C P C P P P C C B C P P C B C P P P P C B C B C E C C C P P P P E C C C

E C C P C C C C C P C C C C C C C P C C C C B C C C C C P C P C P E C P C C


12中高二会考成绩.xls

12中高二会考成绩 - 考号 080306110001 080306110002

高二会考成绩.xls

高二会考成绩 - 考号 姓名 090309100001 曹明芝 09030910

高二会考成绩_图文.xls

高二会考成绩_语文_高中教育_教育专区。会考报名号 12112030064 12112030341 ...12 07 09 11 02 02 03 06 10 B B B B B B B B B B B B B B...

高中会考成绩证明.doc

高中会考成绩证明 - 成绩单 姓名: 性别: 学年 科目 政治 语文 数学 英语

20XX年高中会考成绩时间及入口汇总专题.doc

2.填出图中 竭诚为您提供优质文档/双击可除 20XX 年高中会考成绩时间及入口...(4)大会开幕时是北京时间 12 月 5 日,此时南非的季节是___ 季。 (5)南非...

2016年高中会考成绩时间及入口汇总专题.doc

2016年高中会考成绩时间及入口汇总专题 - 文档均来自网络,如有侵权请联系我删除文档... 2016 年高中会考成绩时间及入口汇总专题 篇一:2016 会考专题 1 地理会考专题...

高二期末考试成绩总表_图文.xls

高二期末考试成绩总表_数学_高中教育_教育专区。高二年级理科期末成绩班级 1 1 ...12.5 11.5 5.5 11 6.5 8 7.5 8.5 11 4 91.5 68 100 100 58.5 ...

2019浙江会考成绩查询入口.doc

2019浙江会考成绩查询入口_英语_高中教育_教育专区。2019 浙江会考成绩查询入口 ...A、预防为主 B、以人为本 C、安全优先 D、安全第一 12、安全管理中的本质...

2017高中会考有新规定!如何影响高考录取?!.pdf

2017高 中会考有新规定!如何影响高考录取?! 导读:...会考是地方组织的科目结业考试,分数记录于高中毕业证...会考一般在年末,2014年在12月27号,而在15、16年...

四川省普通高中毕业会考成绩证明.doc

项目名称:四川省普通高 中毕业会考成绩证明 2.办理单位:成都市教育局 3.办理...四川省普通高中信息技术... 2页 免费 四川省二○○七届普通高... 12页...

山东省2015及2016年12月普通高中学业水平考试(会考)数....doc

山东省2015及2016年12月普通高中学业水平考试(会考)...某校 100 名学生数学竞赛成绩的频率分布直方图如图...3 19.从一批产品中随机取出 3 件,记事件 A 为...

广东省普通高中会考等级划分.doc

广东省普通高中会考等级划分 - 广东省普通高中学业水平考试等级划分 根据《广东省普通高校招生考试改革调整方案》的要求,广东的“会考”成绩采用等级分,各 科成绩分...

高中会考认证申请说明.doc

直辖市会考考试主管部门统一组织的高中毕业会考成绩。...位中 心 网站 (http://www.cdgdc.edu.cn)上...上班时间:每周一至五 8:00-12:00 ,13:30-17...

2019年云南会考成绩查询.doc

2019年云南会考成绩查询_英语_高中教育_教育专区。...直接的交流,开启了“你中有 我,我中有你”的崭新...民主集中 12.看到“1917 年”、“阿芙乐尔’号...

山东省2015及12月普通高中学业水平考试会考数学试题及答案.doc

山东省2015及12月普通高中学业水平考试会考数学试题及...共 60 分. 在每小题 给出的四个选项中,只有...某校 100 名学生数学竞赛成绩的频率分布直方图如图...

2019年宁夏会考成绩查询.doc

2019年宁夏会考成绩查询_英语_高中教育_教育专区。2019 年宁夏会考成绩查询 篇一...A.12.5 B.1 C.6 D.2 15、关于提供劳务收入的确认与计量,下列说法中不...

什么是高中会考.doc

4)留级生重读科目可重考,原号注销,重考科目的会考成绩记多 次考试中的最高等...专注各类教育培训;涉猎于商业服务,初高中... 10927 12277 3.0 文档数 浏览总量...

北京市高中体育会考考试说明及成绩标准(含免考申请表).doc

北京市高中体育会考考试说明及成绩标准(含免考申请表...以及普通高中体育与健康课程标准(实验)中水平五运动...12″0 12″3 12″6 12″9 13″2 13″5 13...

河北省高中毕业证会考成绩粘贴单.pdf

河北省高中毕业证会考成绩粘贴单 - 河北省高中毕业证后面粘贴的会考成绩单,空白版

2017高中会考有新规定!如何影响高考录取?!.pdf

2017高 中会考有新规定!如何影响高考录取?! 导读:...会考是地方组织的科目结业考试,分数记录于高中毕业证...会考一般在年末,2014年在12月27号,而在15、16年...