kl800.com省心范文网

赵照《当你老了》指弹吉他谱

当你老了
赵照

Tabbed by tutu
= 92
H
1

S-Gt

Capo. fret 2
H

E B G D A E

0 2

3

2

0

1

0 0 2 3 2 0

3

0

0 2 0 2

0 0 2 0

0 0

0 0 2 0

1

5

2 1 3

1 3

1 2 3 1 3 2

0 2

0

0 3

0

0

0

3 0 0 3 0 0

0

0

0

9

3 1 0 3

2

0

1

0 0 2 3 2 0

3

0

2

0 0 0 0

2

0

0

0 0 2 0 2 0

0

0

1

13

2 1 3

1 3

3 2 3 5 3 5 4

3

4

5

1 0 3

2

0

1

0 0 2 3

3

0

1/6

17

3 0 3

0 2 0

1

0

2

3

2

0

1

0

3 2

3

0 2 0

0

0

2 0

2

0

0

0

1 2

0

21

2 1

3

2

1

2

3 1

3

2

3 1

2

3 3 3 5

4

3

4

5 3

5

4

3 3

0 4 5

25

3 0 3

0 2 0

1

0

2

3

2

0

1

0

3 2

3

0 2 0

0

0

2 0

2

0

1

1 0

1 2

0

29

1 1

0 2 3

1

2 1

3

2

1

3 2

3 3 3

3 2 0

1 0 0 0 2 0

1 0 0 2

3

33

5 7

5 7

5 5 7

8 7

7 7

8 0

7 0

0

8 7

1 3 1

1 2

1 1

5 2 3

3 3 2 0

0

1

0

5

0

2/6

37

1 0 2

1 3

1

3

0 2

3 0 3

0

3

1 0

3 0

0 3

3 2 0

1

0

2

3

2

3

1

3

2

41

5 7

5 7

5 5 7

8 7

7 7

8 0

7 0

0

8 7

1 3 1

1 2

1 1

5 2 3

3 3 2 0

0

1

0

5

0

45

1 0 2

1 3

1

3

0 2

3 0 3

3 0

3

0

3 0

1 3 2

0

1

0 0 2 3

3

0

49

3 0 3

0 2 0

1

0

2

3

2

0

1

0

3 2

3

0 2 0

0

0

2 0

2

0

0

0

1 2

0

P
53

P

2 1

3

2

1

5 2 3

3 5 5 4 5

3 5

3 3 2 0

1

0

2

3

3

2

0

3 1

0 0

0 2

3/6

57

3 0

0 2 2

1

2

2

0

2

2

1

2

3 2

3

0 2 0

0

0

2 0

2

0

0

0

1 2

0

1
61

H

H

2 1

3

2

1

5 2 3

3 2 0

3 0

1 0

2 2

1 3 2

0

1

0 0 2 3

1

3 3 2

1

3

65

0 3 2 0

1

0

2

3

2

0

3

1 0 2

0 2 0 0

0

0 0 2 0 2 0

3

0 0 2

69

1 3 1

2

1

2

3 1

3

2

0 1

1 2 3

3 0 3

0

0

0

0 3

0

0

3

1 0

0 0

73

3 3 2 0

1

0

2

10

10

9

8 8

10 9 10

7 0 0 7

0

0 7 0 7

0

7 0

8 0 7

4/6

77

5 3 1 2

1

3 2 3 3 0 0

1 0

0 0

3 0

1 0 2 3

2

0

1

3 0 2 0

0

2
81

1 3 2

0

1

0

2

3

2

0

3 1

0 0 2

3 0

0 2 2

1

2

2

0

2

2

1

2

3 2

85

3

0 2 0

0

0

2 0

2

0

0

0

1 2

2 1

3

2

1

5 2 3

3 2 0

3 0

1 0

2 2

0

3

89

1 3 2

0

1

0 0 2 3

8

8

8 9

8

9

8 8

9

10

9

10

8

10

93

7 7

8

7 9

8

9

8 7

1 9 9 9 9 7

1

2

1

1 2 3 2 1 3 3

1

2

1

5/6

97

3

3

4

3

3 4 5 4 3 5 5

3

8 4 8

8

8 9

8

9

8 8

9

10

9

10

3

10

101

7 7

8

7 9

8

9

8 7

1 9 9 9 9 7

1

2

1

2

3 3 3

4

3 5

4

5

1

105

8

8

9

8

9

10

9

10

8

10

10

8 8 9 10 8 8

6/6


赵照《当你老了》指弹吉他谱.pdf

赵照《当你老了》指弹吉他谱_互联网_IT/计算机_专业资料。当你老了赵照 Tab

吉他谱 六线谱 当你老了 赵照.doc

吉他谱 六线谱 当你老了 赵照 - 赵照《当你老了》吉他谱,六线谱编配高清图片版

《当你老了》吉他谱.txt

《当你老了》吉他谱 - 《当你老了》 作词:叶芝 赵照 作曲:赵照 (变调夹夹2

当你老了(吉他谱).pdf

当你老了(吉他谱)_设计/艺术_人文社科_专业资料。赵照《当你老了》吉他谱。...当你老了 简谱+吉他谱 暂无评价 2页 1下载券 赵照《当你老了》指弹吉.....

当你老了吉他谱 清晰版_图文.doc

吉他谱| 清晰版|当你老了吉他谱 清晰版_其它课程_初中教育_教育专区。当你老...当你老了-歌词+吉他谱 2 暂无评价 3页 1下载券 赵照《当你老了》指弹吉...

第二十七课 当你老了 吉他谱.pdf

第二十七课 当你老了 吉他谱 - 1= C 6 8 当你老了 词曲:赵照 原唱:赵照 C Em ××× Capo:2 F × G × C × T6 A B8 ×× × ...

当你老了.doc

当你老了,头发白了,睡意昏沉;当你老了,走不动了...《中国好歌曲》里面听到的,是一个叫赵照的男人 唱...一起学吉他, 一起去很多国家、很多地方,然后一起记录...

当你老了【歌词】.doc

当你老了【歌词】_英语_高中教育_教育专区。当你老了 赵照 当你老了 头发白...当你老了-歌词+吉他谱 2 暂无评价 3页 1下载券 《当你老了》歌词是什么...

当你老了_图文.ppt

爱情诗 ? 《当你老了》是叶芝写给他一 生所爱的女人毛德 冈的。 这首诗是感动了一个多世纪的 爱情绝唱。 ? 当你老了作词:叶芝、赵照 作曲:赵照 (...

《当你老了》的读后感.doc

当你老了》的歌词,当你老了歌曲,当你老了莫文蔚歌词,当你老了叶芝原文,歌曲当你老了原唱播放,歌曲当你老了原唱,当你老了诗歌,当你老了朗诵,当你老了赵照...

当你老了.doc

当你老了 - 导入 歌曲 赵照《当你老了》 我们在学习《米洛斯的维纳斯》的时候我

当你老了歌曲的歌词.doc

当你老了歌曲的歌词 - 三一文库(www.31doc.com) 〔当你老了歌曲的歌词〕 导语: 《当你老了》是一首由赵照对爱尔兰诗人威廉勃 特勒叶芝的同名诗作改编...

当你老了.doc

当你老了 - <当你老了>---赵照 《当你老了》是赵照一首原创歌曲

外国诗歌散文欣赏《当你老了》__整理:苏亚冬&Jody Chen....ppt

外国诗歌散文欣赏《当你老了》__整理:苏亚冬&Jody Chen - 威

美文欣赏之《当你老了》经典名句最新的《当你老了》经典的句子.doc

《当你老了》经典名句最新的《当你老 了》经典的句子《当你老了》经典名句 ...风吹过来 你的消息 这就是我心里的歌 ---赵照 19、当你老了,头发白了。睡...

作文范文之当你老了的作文.doc

作文范文之当你老了的作文 - 当你老了的作文 【篇一:当你老了】 《当你老了》 【篇二:当你老了】 创作背景 《当你老了》歌词出自于爱尔兰诗人叶芝的著名...

当你老了的听后感 Microsoft Word 文档.doc

当你老了的听后感 Microsoft Word 文档_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。《当你老了》的听后感 赵照浅吟低唱,如同一湾缓缓的溪流娓娓道来。灯火昏黄,蜷缩...

《当你年老时》叶芝_图文.doc

《当你年老时》叶芝 - 当你年老时 叶芝 When you are old an

当你老了话题作文.doc

当你老了话题作文 - 当你老了话题作文 【篇一:当你老了】 ??? ? ? ? 当你老了 赵照 当你老了 头发白了 睡意昏沉 ?? ??? ?? ?? ? ?? ? ?...