kl800.com省心范文网

《春江花月夜》原文与赏析

《春江花月夜》原文与赏析.txt2008 太不正常了,一切都不正常!在这个关键时刻,中国男 足挺身而出,向全世界证明:中国男足还是正常的!

张若虚(约660-约720) ,扬州(治所在今江苏扬州)人。曾任兖州兵曹。唐中宗 神龙(706-707)年间,与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融等俱以文词俊秀驰名 于京都,其与贺知章、张旭、包融并称为"吴中四士"。玄宗开元时尚在世。 其诗描写细腻,音节和谐,清丽开宕,富有情韵,在初唐诗风的转变中有重要地位。但 受六朝柔靡诗风影响,常露人生无常之感。诗作大部散佚, 《全唐诗》仅存 2 首,其一为《春 江花月夜》 ,乃千古绝唱,是一篇脍炙人口的名作,有“以孤篇压倒全唐”之誉。

代表作品

1、 《春江花月夜》 2、 《代答闺梦还》 关塞年华早,楼台别望违。 试衫著暖气,开镜觅春晖。 燕入窥罗幕,蜂来上画衣。 情催桃李艳,心寄管弦飞。 妆洗朝相待,风花暝不归。 梦魂何处入,寂寂掩重扉。 “孤篇盖全唐”,和作者“孤篇横绝,竟为大家”的张若虚一样,这首诗充满神秘。诗 中不仅仅有其他作品的景与情,更充满了对宇宙的思索,毫不夸张地说,在当时世界哲学界, 还没有谁能够和这位神秘的张若虚相比,或许,张若虚,这个本身就显得神秘莫测的名字也 是这位神秘人物在对宇宙思索是为自己取的化名吧。若不然,怎么能至今找不到任何关于他 的只言片语。

春江花月夜 张若虚

春江潮水连海平, 滟滟随波千万里, 江流宛转绕芳甸, 空里流霜不觉飞, 江天一色无纤尘, 江畔何人初见月? 人生代代无穷已, 不知江月待何人, 白云一片去悠悠, 谁家今夜扁舟子? 可怜楼上月徘徊, 玉户帘中卷不去, 此时相望不相闻, 鸿雁长飞光不度,

海上明月共潮生。 何处春江无月明。 月照花林皆似霰。 汀上白沙看不见。 皎皎空中孤月轮。 江月何年初照人? 江月年年只相似。 但见长江送流水。 青枫浦上不胜愁。 何处相思明月楼? 应照离人妆镜台。 捣衣砧上拂还来。 愿逐月华流照君。 鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花, 江水流春去欲尽, 斜月沉沉藏海雾, 不知乘月几人归,

可怜春半不还家。 江潭落月复西斜。 碣石潇湘无限路。 落月摇情满江树。

《春江花月夜》是乐府《清商曲辞


《春江花月夜》原文和赏析.doc

《春江花月夜》原文和赏析 引导语: 《春江花月夜》 想必有很多人都有学习过, 亦

春江花月夜的原文与赏析.doc

春江花月夜的原文与赏析 - 被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”(《宫体诗的自赎》)的《春江花月夜》,一千多年来使无数读 者为之倾倒。一生仅留下...

张若虚《春江花月夜》原文+注释+译文+鉴赏.doc

张若虚《春江花月夜》原文+注释+译文+鉴赏 - 张若虚《春江花月夜》原文+注释+译文+鉴赏 原文: 春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明...

最新《春江花月夜》原文及赏析-word文档.doc

最新《春江花月夜》原文及赏析-word文档 - 《春江花月夜》原文及赏析 《春江花月夜》原文及赏析 春江花月夜 朝代:唐代 作者:张若虚 原文: 春江潮水连海平,海上...

《春江花月夜》赏析.doc

《春江花月夜》赏析 - 《春江花月夜》这首诗描写了春江花月夜的奇丽景色,展示了大

春江花月夜 赏析.doc

【三】 《春江花月夜》的情感美 全诗分两大部分,从开头到“但见长江送流水”...春江花月夜的原文与赏析 10页 2下载券 春江花月夜赏析 5页 1下载券 《春江...

张若虚诗春江花月夜原文鉴赏.doc

张若虚诗春江花月夜原文鉴赏 生平简介 张若虚(约 660 约 720),扬州(今江苏...张若虚诗鉴赏 《春江花月夜》是乐府旧,题属《清商曲吴声歌》这首诗描写了春江...

春江花月夜译文及赏析.doc

春江花月夜译文及赏析 《春江花月夜》是中国唐代诗人张若虚的作品。下面是小编为...春江花月夜 朝代:唐代 作者:张若虚 原文: 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 ...

春江花月夜鉴赏与分析.doc

春江花月夜鉴赏与分析_文学研究_人文社科_专业资料。一首春江花月夜绝唱了千古,...春江花月夜赏析鉴赏 暂无评价 10页 5下载券 《春江花月夜》原文与赏... ...

《春江花月夜》古诗的赏析.doc

《春江花月夜》古诗的赏析 - 《春江花月夜》古诗的赏析 《春江花月夜》这首诗想必

张若虚《春江花月夜》原文 注释 译文 鉴赏.doc

张若虚《春江花月夜》原文 注释 译文 鉴赏 - 张若虚《春江花月夜》原文+注释+译文+鉴赏 原文: 春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明...

春江花月夜原文、翻译及赏析_张若虚古诗__20141204_224....txt

春江花月夜原文、翻译及赏析_张若虚古诗__20141204_224903.txt1 - 春江花月夜 (2625人评分) 8.3 朝代:唐代 作者:张若虚 原文: 春江潮水连海平,海上明月共潮生...

古诗《春江花月夜》的赏析.doc

古诗《春江花月夜》赏析 - 古诗《春江花月夜》赏析 《春江花月夜》是唐代诗人

张若虚《春江花月夜》赏析.doc

张若虚《春江花月夜》赏析 - 三一文库(www.31doc.com) 〔张若虚《春江花月夜》赏析《春江花月夜》是唐代诗人张若虚的作品。以下是小编 带来的张若虚《春江花...

《春江花月夜》全诗翻译赏析.doc

《春江花月夜》全诗翻译赏析 - 《春江花月夜》全诗翻译赏析 张若虚 《春江花月夜》 春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流...

春江花月夜赏析.pdf

春江花月夜赏析 - 《春江花月夜》赏析 原文: 春江花月夜 春江潮水连海平,海上

试论《春江花月夜》的赏析与意境.doc

试论《春江花月夜》 试论《春江花月夜》赏析与意境 【摘要】 :张若虚的《春江花月夜》因其诗句中隐含无穷的意境和意义深刻的人生哲理给读者留 下深刻的印象。...

春江花月夜赏析艺术美.txt

春江花月夜赏析艺术美 - 《春江花月夜》是一首长篇歌行,采用的虽是乐府旧题,但作

《春江花月夜》意境赏析.doc

《春江花月夜》意境赏析 - 《春江花月夜》意境赏析 意境通常是指整首诗或某一段诗

春江花月夜的诗词赏析.doc

春江花月夜的诗词赏析 - 春江花月夜的诗词赏析 《春江花月夜》相信很多朋友都学过