kl800.com省心范文网

国学经典 水调歌头_图文

水调歌头
? 明月/几时有?把酒/问青天。不知/天上宫 阙,今夕/是何年。我欲/乘风归去,又恐/ 琼楼玉宇,高处/不胜寒。起舞/弄/清影, 何似/在/人间? ? 转/朱阁,低/绮户,照/无眠。不应有恨, 何事长向/别时圆?人/有悲欢离合,月/有 阴晴圆缺,此事/古难全。但愿/人长久,千 里/共婵娟。

读一读
? ɡōnɡ què ? 宫 阙 ? ? qǐ hù 绮 户 qiónɡ lóu 琼 楼 bù 不 yīnɡ 应 zhū 朱 ɡé 阁

chán juān 婵 娟


国学经典 水调歌头_图文.ppt

国学经典 水调歌头_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。 水调歌头 ? 明月/几时有?

国学经典(文章版)_图文.ppt

盛世国学经典 千年积淀中华魂 此处添加文本 此处添加文本 此处添加文本 此处...歌一曲平 《水调歌头》 《水调歌头》作者:苏轼明月几时有,把酒问青天。不知...

国学经典唱诵,水调歌头.doc

国学经典唱诵,水调歌头 - 一、填空 1、72.81 里面有 9 个( )。 2

国学经典_图文.ppt

学习国学理由 ? “与经典同行,与圣贤 为友” ? 小学生是处于“智” 和“慧...水调歌头读钱学森教授亲笔信志感 (1993年11月)接钱学森教授 1993 年 10 月 25...

国学经典诵读大赛_图文.ppt

国学经典诵读大赛_初中作文_初中教育_教育专区。“诵经典美文 扬传统美德”诵读...朗诵者 诵读大赛 榆林市第十中学 水调歌头 明月几时有 苏轼 ? 朗诵者 诵读...

走进国学经典酒文化(咏酒诗的境界)_图文.ppt

走进国学经典酒文化(咏酒诗的境界)_文学_高等教育_教育专区。国学赛课课件。...第一组:《送元二使安西》《过故人庄》 《水调歌头-明月几时有》 ? 第二组...

国学经典中秋节 - 定稿_图文.ppt

国学经典中秋节 - 定稿_初二语文_语文_初中教育_教育专区。 前言 以家人团聚...返回 5 中秋节之诗词 链接:水调歌头 明月几时有苏轼(宋)丙辰中秋,欢饮达旦...

国学经典诵读封面_图文.doc

国学经典之 宋词 26 苏幕遮 范仲淹 27 渔家傲秋思 范仲淹 28 破阵子 晏殊 29 水调歌头 苏轼 30 念奴娇赤壁怀古 苏轼 31 醉花阴 32 满江红 岳飞 33 卜算子...

国学经典 2_图文.ppt

国学经典 2_语文_小学教育_教育专区。诵读国学经典 传承中华文化 成语看到这些...大 水调歌头苏轼 但愿人长久明月几时有把酒问青天 不知天上宫阙今夕是何年 我...

传统文化中的生活智慧谈国学经典的务实与务-精选文....ppt

传统文化中的生活智慧谈国学经典的务实与务-精选文档_文化/宗教_人文社科_...《水调歌头.黄州快哉亭赠张》 “罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。 日啖...

下渠学校国学经典诵读开场白水调歌头明月几时有.doc

下渠学校国学经典诵读开场白 《水调歌头〃明月几时有》(女主持)无论是/满月的明媚

国学经典务实之用_图文.ppt

国学经典务实之用_文化/宗教_人文社科_专业资料。传统文化中的生活智慧谈...《水调歌头.黄州快哉亭赠张》 “罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。 日啖...

小学国学经典诵读6上_图文.doc

小学国学经典诵读6上_小学作文_小学教育_教育专区。古诗、三字经、弟子规、增广贤...水调歌头 宋苏轼 明月几时有?把酒问青 天。不知天上宫阙,今夕是何 年?我...

国学经典诵读简报_图文.doc

普义乡中心学校开展“诵国学经典美文,扬 中华传统美德”朗诵比赛国学经典浸润青春...京口 白固亭有怀》 、 《水调歌头》 、 《三峡》 、 《将进酒》 、 《...

国学经典古诗词诵读听写竞赛_图文.ppt

国学经典古诗词诵读听写竞赛_其它课程_初中教育_教育专区。弘扬人文精神 传承经典...,。 11、【水调歌头】(苏轼 北宋)人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古 难全。...

国学经典_图文.ppt

国学经典 - 国学经典 汤燕敏 国学常识题 1. “但愿人长久,千里共婵娟”,其中 婵娟指的是什么? A、 月亮 B、姻缘 答案:A 语出宋代苏东坡的《水调歌头》:“...

国学经典主题班会_图文.ppt

国学经典主题班会_其它课程_初中教育_教育专区。国学经典 芬芳我们的青春 国学...《中庸》 3.苏轼的名作《水调歌头?明月几时有》与下列哪个节日 有关( C )...

小学国学经典诵读篇目:古诗文100篇_图文.doc

小学国学经典诵读篇目:古诗文100篇_初三语文_语文_初中教育_教育专区。中心小学...《水调歌头--明月 《独 《天净沙--秋思》 《春望》 《渔歌子》 《别董大》 ...

国学经典与语文教学(西南大学+李达武)_图文.ppt

国学经典与语文教学(西南大学+李达武)_文学_高等教育_教育专区。国学经典与语文...? 苏轼《水调歌头》: ? 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙, 今夕是何年?...

桃园小学四年级国学经典诵读材料_图文.doc

桃园小学四年级 “国学经典诵读” 姓名: 2017 年 9 月 3 日 桃园小学四年级...骑马找马将心比心将计就计一了百了自然而然七事八事 7 水调歌头明月几时有...