kl800.com省心范文网

必修一至五之词类活用


必修一至五之词类活用
【在句子里画出活用的词,横线上说明活用类别即可】 《劝学》 1.君子博学而日参省乎己 2.上食埃土,下饮黄泉 3.假舟楫者,非能水也 4.木直中绳,輮以为轮 5.故木受绳则直 6.用心一也 《师说》 1.吾从而师之 2.吾师道也 3.其下圣人也亦远矣 4.是故圣益圣,愚益愚 5.则耻师焉 6.小学而大遗 7.不耻相师 《赤壁赋》 1.歌窈窕之章 2.舞幽壑之潜蛟 3.泣孤舟之嫠妇 4.正襟危坐 5.乌鹊南飞……西望夏口 6.下江陵 7.顺流而东也 8.侣鱼虾而友麋鹿 9.不知东方之既白

1.牧连却之 2.以事秦之心礼天下之奇才 3.则吾恐秦人食之不得下咽也 4.日削月割,以趋于亡 5.小则获邑,大则得城 6.下而从六国破亡之故事 《阿房宫赋》 1.六王毕,四海一 2.骊山北构而西折 3.辇来于秦 4.朝歌夜弦 5.鼎铛玉石,金块珠砾 6.后人哀之而不鉴之 7.族秦者秦也 8.日益骄固 9.秦人不暇自哀 10.奈何取之尽锱铢 11.楚人一炬,可怜焦土 《<指南录>后序》 1.北虽貌敬 2.草行露宿 3.日与北骑相出没 4.夜趋高邮 5.道海安、如皋 6.庐陵文天祥自序其诗 7.北亦未敢遽轻吾国 《五人墓碑记》

《始得西山宴游记》 1.日与其徒上高山 2.卧而梦 3.始指异之 4.箕踞而遨 5.萦青缭白 6.自远而至 《六国论》

1.夫五人之死,去今之墓而葬焉 2.慷慨得志之徒,其疾病而死 3.吾社之行为士先者,为之声义 4.是时以大中丞抚吴者为魏之私人 5.缇骑按剑而前 6.则尽其天年,人皆得以隶使之 7.亦以明死生之大 8.不能容于远近 9.安能屈豪杰之流

10.众不能堪,抶而仆之 11.买五人之头而函之 《烛之武退秦师》 1.烛之武退秦师 2.晋军函陵 3.夜缒而出 4.越国以鄙远 5.邻之厚,君之薄也 6.朝济而夕设版焉 7.既东封郑,又欲肆其西封 8.阙秦以利晋 《廉颇蔺相如列传》 1.乃前曰;蔺相如前曰;于是相如前进缻 2.舍相如广成传 3.左右欲刃相如 4.乃使从者衣褐 5.怀其璧 6.而相如廷斥之 7.故令人持璧归,间至赵矣 8.奉璧西入秦 9.怒发上冲冠 10.完璧归赵 11.秦王恐其破璧 12.宁许以负秦曲 13.毕礼而归之 14.且庸人尚羞之 15.先国家之急而后私仇也 16.严大国之威以修敬也 17.而绝秦赵之欢 《鸿门宴》 1.沛公军霸上 2.籍吏民 3.吾得兄事之 4.范增数目项王 5.道芷阳间行 6.沛公欲王关中

7.若入前为寿 8.项伯乃夜驰之 9.于是项伯复夜去 10.吾得兄事之 11.日夜望将军至 12.常以身翼蔽沛公 13.头发上指 14.道芷阳间行 15.项伯杀人,臣活之 16.交戟之卫士欲止不内 17.拔剑撞而破之 18.先破秦入咸阳者王之 19.沛公旦日从百余骑来见项王 20.素善留侯张良 《琵琶行》 1.闻舟中夜弹琵琶者 2.遂命酒 3.商人重利轻别离 《陈情表》 1.臣不胜犬马怖惧之情 2.则刘病日笃 3.臣具以表闻 4.保卒余年 5.谨拜表以闻 6.夙遭闵凶 7.猥以微贱 8.是以区区不能废远 9.臣少多疾病 10.历职郎署 《逍遥游》 1.而后乃今将图南 2.德合一君 3.而征一国者


赞助商链接

必修1-5词类活用归纳

必修1-5词类活用归纳 - 必修 1-5 词类活用归纳 必修一 第 4 课 《烛之武退秦师》 烛之武退秦师(退,使动用法,使……撤兵) 晋军函陵 (军,名词作动词,...

必修一词类活用

必修一词类活用_语文_高中教育_教育专区。《烛之武退秦师》——《左传》 (1)...(乏困,缺少的东西):郑国可以随时供给他们所缺乏 的东西, (5) 形容词活用为...

必修一必修二词类活用大全

必修一必修二词类活用大全_政史地_高中教育_教育专区。必修一必修二词类活用...(在早上;黄昏) 4 进兵北略地 (方位名词作状语,向北) 5 发尽上指冠( ...

高中语文必修(1~5)文言文词类活用

高中语文必修(1~5)文言文词类活用梳理(一)词类活用常识 古代汉语最值得注意的词类活用有使动用法、意动用法、名词做动词、形容词做 名词、名词做状语等。 一...

必修1-5词类活用

必修1~5 词类活用归纳(一) 必修一 第 4 课 《烛之武退秦师》 烛之武退秦师 晋军函陵 若亡郑而有益于君 越国以鄙远 夜缒而出 既东封郑 肆其西封 因...

必修一必修二词类活用大全

必修一必修二词类活用大全_政史地_高中教育_教育专区。一名词活用为动词 1 ...(在早上;黄昏) 4 进兵北略地 (方位名词作状语,向北) 5 发尽上指冠( ...

必修一文言文词类活用

必修一文言文词类活用 1 輮 以为轮, .. 2 其曲 中规, . 3 君子博学而日 参省乎己。 . 4 登高 而招 . 5 非能水 也. 6 上 食埃土,下 饮黄泉,...

必修一必修二词类活用大全

必修一必修二词类活用大全_语文_高中教育_教育专区。必修一必修二词类活用大全 ...(在早上;黄昏) 4 进兵北略地 (方位名词作状语,向北) 5 发尽上指冠( ...

必修1~5词类活用归纳

必修1~5词类活用归纳_语文_高中教育_教育专区。必修 1~5 词类活用归纳 必修...(使……来) 4、德合一君、而征一国者(使……满意;使……信任) 5、 ...

高中语文必修1——5 词类活用

高中语文必修1——5 词类活用_语文_高中教育_教育专区。高中语文人教版教材必修...《鸿门宴》 于是项伯复夜去 吾得兄事之 日夜望将军至 常以身以蔽沛公 头发...